W marcu stopy procentowe bez zmian

Komentarze walutowe
08. 03. 2024 | Tomas Kudela

RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,75 proc. Rynek spodziewał się, że Rada zdecyduje się utrzymać status quo. Kurs złotego zareagował spokojnie na decyzję Rady. Jest ona zgodna z rynkowym konsensusem i została już uwzględniona w cenie naszej waluty. Od poprzedniego posiedzenia miesiąc temu nie wydarzyło się nic istotnego, co mogłoby spowodować zmianę stanowiska RPP - komentuje Tomasz Kudela, analityk ProStream.

inż. Tomáš Kudela, analityk ProStream
inż. Tomáš Kudela, analityk ProStream

Adam Glapiński, prezes NBP i przewodniczący RPP na konferencji podsumowującej lutowe posiedzenie powiedział, że, jego zdaniem, stopy na długo pozostaną na obecnym poziomie, bo aż do końca tego roku.

Nie oczekujemy istotnej zmiany retoryki po obecnym posiedzeniu. RPP nie ma pewności, czy rząd zdecyduje się utrzymać zerową stawkę VAT na żywność, czy też podatek powróci już od kwietnia, co będzie miało istotny wpływ na inflację.

Dynamika wzrostu cen wyraźnie osłabła i możliwe, że w tym miesiącu inflacja może nawet znaleźć się w górnym paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu NBP, czyli plus-minus 1 pkt proc. od 2,5 proc. Będzie to jednak chwilowy spadek. W ciągu roku ceny odbiją. Zdaniem Przemysława Litwiniuka, członka RPP, cel inflacyjny zostanie osiągnięty dopiero w 2026 r.W tym tygodniu dowiemy się, czy NBP podziela ten pogląd.

Bank centralny opublikuje projekcję inflacji z horyzontem do połowy 2026 r. Jeśli w projekcji nie zobaczymy inflacji w celu na końcu horyzontu to trudno oczekiwać łagodzenia polityki monetarnej w tym roku.

Stabilne stopy procentowe sprzyjają złotemu, który jest relatywnie mocny. Kurs dodatkowo może umocnić się po czwartkowej konferencji Adama Glapińskiego, jeśli jego przesłanie będzie równie jastrzębie jak w lutym.

Brak obniżek stóp to zła wiadomość dla wszystkich spłacających kredyty złotowe. Stopy pozostają na bardzo wysokim poziomie. W przypadku kredytów zaciągniętych w latach 2020-21, kiedy stopy w NBP były bliskie zeru, miesięczne raty wzrosły o kilkaset procent. Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty oparte o WIBOR sześciomiesięczny mogą natomiast liczyć na aktualizację oprocentowania i spadek 0,62 pkt proc.

Źródło: pomorska.pl

LinkedIn ShareTwitter ShareFacebook share