Zabezpiecz się przed ryzykiem kursowym

Jeśli wiesz, że będziesz potrzebować wymiany w przyszłości i chcesz ją zabezpieczyć po wcześniej ustalonym kursie, możesz to zrobić za pomocą transakcji walutowej forward.

Co to jest transakcja forward

Forward walutowy to instrument płatniczy polegający na zakupie lub sprzedaży waluty po wcześniej ustalonym kursie w określonym terminie. Powiązany jest z rozliczeniem płatności z tytułu eksportu, importu towarów lub usług świadczonych w przyszłości – od 1 tygodnia do 2 lat po zawarciu umowy handlowej.

Wiesz dokładnie, po jakim kursie wymienisz walutę przy rozliczeniu transakcji (transakcja jest rozliczana po z góry ustalonym kursie w ustalonym terminie)

Zalety forwardu

Oszczędność czasu

Elastyczność

Stabilność

Rozwój par walutowych EUR/PLN i USD/PLN

Jak to zrobić?

Zawarcie umowy ramowej

Zatwierdzenie limitu

Zawarcie transakcji

Zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz, aby chronić swój biznes przed wahaniami rynkowymi

 • Rozumiemy Twoje potrzeby
 • Strategia jest szyta na miarę
 • Specjalista do Twojej dyspozycji
1.

Zamawianie towarów /usług

2.

Zawarcie forwardu walutowego

3.

Rozliczenie transakcji

 • Znasz termin płatności faktury i chcesz wiedzieć, ile otrzymasz pieniędzy
 • Zbliża się termin płatności za towary lub usługi i chcesz mieć pewność, że nie stracisz pieniędzy
Chcę się zabezpieczyć

Import USD/PLN 4,25

Firma importująca elektronikę z Azji w okresie od stycznia do grudnia miała zaplanowane dostawy na kwotę 1,5 mln USD. Aby chronić swoją marżę handlową, w styczniu 2022 r. ustaliła dwie trzecie tego wolumenu dla produktu forward po kursie 4,25 USD/PLN. W ciągu całego roku realizuje wymiany w zależności od potrzeb, biorąc pod uwagę terminy płatności faktur, sezonowość itp. Na ostatni dzień rozliczenia suma wszystkich zabezpieczonych wymian będzie wynosić 1 milion USD. Dopóki forward się nie wyczerpie, ma pewność, że będzie kupowała swój towar po gwarantowanym kursie wymiany, co znacznie zmniejsza ryzyko wpływu kursu walutowego na jej biznes.

Export EUR/PLN 4,90

Firma eksportująca szkło szlifowane do Europy ma zaplanowane na rok 2022 zamówienia na kwotę 1 mln EUR. Wyliczony kurs wymiany na poziomie 4,90 EUR/PLN jest korzystny dla jej zleceń, dlatego postanawia zabezpieczyć go na cały okres, chroniąc w ten sposób swój biznes przed wahaniami kursów walut. Wymiany odbywają się w ciągu roku w oparciu o polecenia zapłaty od klientów. Ustala termin i wielkość zmiany według własnego uznania. Na ostatni dzień rozliczenia suma tych wymian będzie wynosić 1 milion EUR, czyli wolumen środków zabezpieczonych. Przez cały rok 2022 wymienia po kursie 4,90 EUR/PLN, który zabezpieczyła na początku roku.

Korzyści

 • Brak opłat związanych z negocjowaniem i rozliczaniem transakcji terminowych

 • Bezkonkurencyjna cena

 • Szybkość zatwierdzania i przetwarzania bezgotówkowych transakcji terminowych

 • Łatwa kalkulacja wyceny towarów i usług

 • Ustalona z góry cena za towary lub usługi

 • Pewność stabilnych kursów walut

 • Efektywne planowanie przepływów pieniężnych

 • Oszczędność czasu – nie musisz śledzić rynku, rozwoju walut i martwić się utratą kursu walut


Ryzyko

 • Utrata możliwość uczestniczenia w potencjalnych, korzystnych zmianach kursu zabezpieczanej waluty, który nie jest znany z góry w momencie zawarcia transakcji bezgotówkowej

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub pod numerem +48 800 800 601