Najczęściej
zadawane pytania

Możesz z nami porozmawiać lub poszukać odpowiedzi na swoje pytania tutaj, wśród najczęstszych pytań klientów. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią pod numerem 800 800 601 (dni robocze 8-17).

Podpisanie umowy

Kto może zostać klientem?

Osoba prawna.

Jak zostać klientem?

a) Online - wypełnij prosty wniosek online na naszej stronie internetowej,

b) Osobiście – spotkaj się z dyrektorem regionalnym w celu przekazania dokumentów umowy (możesz umówić się na spotkanie dzwoniąc na naszą infolinię obsługi klienta 800 800 601).

Co jest potrzebne, aby podpisać umowę?

Dowód osobisty lub paszport, a dodatkowo inny dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, akt urodzenia). Dodatkowy dokument potwierdzający tożsamość nie musi zawierać zdjęcia. Preferowane jest, aby przynajmniej jeden z dokumentów zawierał miejsce zamieszkania. Jeśli na żadnym z dokumentów nie ma potwierdzenia miejsca zamieszkania, wymagamy potwierdzenia miejsca zamieszkania innym dokumentem (np. rachunek za media itp.).

Wymagane są dokumenty od:

  • Przedstawiciela ustawowego (czyli osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu firmy). Jeśli spółka posiada kilku przedstawicieli ustawowych i każdy z nich może działać w imieniu firmy samodzielnie, to wymagamy dokumentów tylko od osoby, która będzie podpisywać umowę.

  • Osoba(y) upoważniona(e) do prowadzenia z nami transakcji (tj. osoba(y) wyznaczona(e) przez przedstawiciela ustawowego firmy do zawierania/negocjowania transakcji i obsługi platformy internetowej ProStream).

Jak długo trwa wypełnianie wniosku online?

Zazwyczaj w ciągu 30 minut.

Sposoby podpisania umowy

a) Osobiście - umowę podpiszesz podczas osobistego spotkania z Dyrektorem Regionalnym.

b) Elektronicznie - proces podpisania odbywa się w aplikacji SIGNI, gdzie możesz wygodnie podpisać umowę elektronicznie. Wszystkie informacje otrzymasz drogą mailową, a także SMS-em na swój telefon komórkowy. Po podpisaniu w aplikacji dokument lub umowa trafi do pracowników SAB Finance, którzy następnie przetworzą go w wewnętrznych systemach. Zostanie on następnie przesłany drogą elektroniczną na Twój e-mail.

Co to jest płatność kontrolna?

Płatność kontrolna jest konieczna, aby zakończyć proces weryfikacji. Jest to płatność weryfikacyjna - pierwsza transakcja z Twojego konta firmowego na konto SABF w wysokości 1PLN. Ta płatność weryfikacyjna musi zawierać informacje o celu weryfikacji oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej.

Wprowadzając płatność weryfikacyjną, w polu „Tytułem” należy wpisać następujący tekst: Zawarcie umowy ramowej z SAB Finance + Twoje imię i nazwisko. Płatność ta zostanie zwrócona na konto firmowe natychmiast po weryfikacji.

Jak zalogować się do ProStream po raz pierwszy?

Po podpisaniu Umowy Ramowej, zostaniesz poproszony przez e-mail o skonfigurowanie unikalnych danych logowania do platformy ProStream, a następnie możesz rozpocząć handel.

Aby skonfigurować unikalne dane logowania potrzebujesz: (a) numer dowodu osobistego (lub innego głównego dokumentu, który posłużył do identyfikacji na początku, tj. paszportu lub zezwolenia na pobyt stały).

b) e-mail, który podałeś przy zawieraniu umowy.

Wymiana i płatności

Kiedy mogę dokonać wymiany walut w ProStream?

W dni powszednie w godzinach 8:00-16:00 w zależności od pary walutowej. Wynika to z tego, że poza tym okresem płynność na rynkach jest mniejsza, a w rezultacie kursy nie są korzystne. Aby zapewnić Państwu najkorzystniejsze stawki handlujemy w godzinach 8:00-16:00.

Dlaczego nie mogę wprowadzić płatności OUR?

Obecnie na platformie ProStream można wprowadzić tylko płatności SHA - ale w przyszłości pojawią się także płatności OUR.

Jaka jest różnica między IBAN a BBAN?

IBAN (International Bank Account Number) to format numeru rachunku zdefiniowany przez międzynarodową normę ISO 13616. Konkretną postać numeru rachunku w formacie IBAN tworzy bank prowadzący rachunek. Konieczne jest wprowadzenie na platformie ProStream rachunku w formacie IBAN.

BBAN to lokalny format numeru rachunku w Polsce dla płatności krajowych. W przypadku, gdy znasz tylko swój BBAN, wystarczy wpisać przed nim PL, aby stworzyć IBAN do wprowadzenia na platformie ProStream.

Czy mogę pobrać wyciąg z konta klienta?

Tak, wyciągi z konta klienta można pobrać w formacie PDF w sekcji Wyciągi z Konta Klienta. Miesięczne zestawienia są dostępne do pobrania tutaj. Jednocześnie miesięczny wyciąg z konta zostanie automatycznie wysłany do Ciebie pocztą elektroniczną do 7. dnia roboczego następnego miesiąca (jeśli na koncie wystąpiły ruchy).

Jak mogę doładować swoje konto klienta?

Aby zwiększyć kwotę na koncie klienta, należy na platformie ProStream kliknąć na zakładkę "Konta" i wybrać opcję "Zwiększ saldo konta klienta (CA)". Wybierz z menu Konto, które chcesz zwiększyć i wybierz "Połączenie bankowe", z którego wyślesz środki. Uzupełnij kwotę i kliknij przycisk "Wygeneruj instrukcje płatności".

W jaki sposób mogę dokonać wymiany?

Wymiany możesz dokonać z konta klienta z saldem lub poprzez połączenie bankowe (rachunek), bez salda. W menu wybierz Wymiana, a następnie kliknij Wprowadź nową wymianę. Wystarczy wypełnić formularz wymiany zgodnie z tym, jaką walutę chcesz kupić lub sprzedać. Wybierz kwotę i datę rozliczenia, a następnie możesz wybrać "Zapytaj o kurs". Masz kilka sekund na zamknięcie transakcji po oferowanym kursie, następnie kurs jest aktualizowany i limit czasu jest ponownie resetowany. Kurs wymiany może ulec zmianie w zależności od zmienności rynku. Jeśli jesteś zadowolony z kursu i chcesz wiążąco zakończyć transakcję, kliknij przycisk "Zakończ transakcję w sposób wiążący". Tym samym transakcja wymiany została zawarta. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i instrukcją przelania środków na konto SAB Finance w celu rozliczenia transakcji.

Jak mogę dokonać płatności?

Płatności możesz dokonać w sekcji Płatności - Wprowadź płatność. Następnie możesz wybrać Szablon (jeśli go posiadasz) lub wypełnić formularz ręcznie. Autoryzujesz płatność za pomocą przychodzącej wiadomości SMS.

Jakie opłaty wiążą się z wymianą lub płatnością?

Wymiana i wszystkie płatności są całkowicie BEZPŁATNE. Bezpłatne jest również prowadzenie konta klienta.

Czy mogę wysyłać płatności na cały świat?

Tak, na platformie ProStream można dokonywać płatności do wszystkich krajów. Formularz automatycznie rozpoznaje rodzaj płatności.

Czy muszę mieć dostępne saldo, aby dokonać wymiany?

Nie, nie musisz. Potrzebujesz dostępnego salda do wymiany tylko wtedy, gdy dokonujesz wymiany w ramach swojego konta klienta. Jeśli w polu "Z rachunku" wskażesz połączenie z bankiem (czyli Twój rachunek z umowy ramowej) wymiana może być dokonana bez salda. W takim przypadku instrukcje płatnicze ze szczegółami na jaki rachunek przelać środki do rozliczenia, zostaną wysłane do Ciebie dopiero po wiążącym zakończeniu transakcji.

Ile płatności i wymian mogę wykonać dziennie?

Ze względów bezpieczeństwa standardowo ustawiony jest limit 5 płatności dziennie i 5 wymian dziennie o wolumenie 50.000 EUR na wymianę (lub równowartość w innej walucie). W przypadku konieczności dostosowania limitów prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 800 800 601.

Co zrobić, jeśli mam partnera biznesowego, do którego regularnie wysyłam pieniądze?

W przypadku powtarzających się transakcji najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie szablonu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby wypełnić wszystkie szczegóły i aktywować szablon poprzez autoryzację SMS. Po autoryzacji jest on gotowy do przesłania płatności.

Czy mogę zorganizować hedging walutowy (Forward)?

Tak, aby uzyskać więcej informacji i spersonalizowaną ofertę prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 800 800 601.

Administracja i zmiany

Jak ustawić uprawnienia użytkownika?

Uprawnienia użytkownika może ustawić Administrator, który w aplikacji ProStream nadaje uprawnienia innym upoważnionym osobom w ramach Klienta. Administrator może nadawać uprawnienia innym zwykłym Użytkownikom, dopóki nie zakończą rejestracji w ProStream.

Jak dodać/usunąć użytkownika?

Nową osobę upoważnioną dodajemy do Umowy Ramowej za pomocą aneksu. Prześlij na adres contracts@prostream.com 2 skany dokumentów, numer telefonu komórkowego i e-mail nowo dodanej osoby. Aby usunąć osobę upoważnioną należy również poinformować SABF drogą mailową, a aneks zostanie przesłany do podpisu.

Co zrobić, gdy spółka zmienia swojego przedstawiciela ustawowego?

W przypadku, gdy zmieni się dyrektor zarządzający (członek organu statutowego) spółki, ale nie ma on związku z SABF, nie ma potrzeby podpisywania specjalnego aneksu do Umowy Ramowej z powodu tej zmiany. W przypadku, gdy klient chce prowadzić działania z tą nową osobą - członkiem organu statutowego – w ramach współpracy z SABF, konieczna jest pełna weryfikacja takiej osoby. Nowego członka organu statutowego dopiszemy do umowy ramowej w formie aneksu. Na adres contracts@prostream.com proszę przesłać niezbędne informacje do stworzenia aneksu do umowy: 2 skany dokumentów, e-mail i numer telefonu.

Jak mogę dodać/usunąć swoje konta bankowe?

Aby dodać rachunek bankowy należy wysłać print screen z bankowości internetowej na adres e-mail: contracts@prostream.com. Można "zrobić kwoty niewidocznymi/czarnymi". Printscreen musi zawierać: imię i nazwisko posiadacza rachunku, tj. nazwę firmy, numer rachunku, walutę i IBAN. Lub skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 800 800 601, a my prześlemy Ci instrukcje dotyczące wysłania płatności kontrolnej w celu dodania konta. Aby usunąć swoje konto należy również skontaktować się z infolinią pod numerem 800 800 601 lub mailowo na adres contracts@prostream.com.

Co powinienem zrobić, jeśli chcę wymieniać pary walutowe inne niż te, które ustawiłem?

Skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 800 800 601, aby rozszerzyć ofertę par walutowych.