Porównanie

Porównania cenowe opieramy na danych, które zaczerpnęliśmy ze stron internetowych i cenników innych dostawców.

Kurs wymiany

„Kurs wymiany" przedstawia szacunkowy kurs wymiany dla każdego dostawcy. Nie jest to dokładny kurs wymiany widoczny w dniu, w którym korzystałeś z usług danego dostawcy, ponieważ my szacujemy jaki byłby obecnie kurs wymiany każdego dostawcy. Oto, w jaki sposób dokonujemy oszacowania kursu wymiany walut.

1

Co kilka dni obliczamy marżę na kursie każdego dostawcy.

W tym celu zapisujemy kurs wymiany, który każdy dostawca oferuje na swojej stronie internetowej. Zestawiamy go ze średnim kursem rynkowym z tego samego czasu i obliczamy różnicę między tymi dwoma liczbami. Na przykład, jeśli kurs dostawcy wynosił 4,5, a średni kurs rynkowy wynosił 5, zapisujemy różnicę w wysokości 0,5 (10%). Różnicę tę nazywamy "marżą". Marże obliczamy osobno dla kursów bid oraz kursów ask.

2

W każdym momencie, w którym dokonujesz porównania, my szacujemy aktualny kurs wymiany dla każdego dostawcy.

Szacujemy kurs wymiany każdego dostawcy dla konkretnej kwoty, odejmując jego marżę na kursach kupna i dodając jego marżę na kursach sprzedaży dla konkretnej kwoty do najnowszego średniego kursu rynkowego. Używając naszego ostatniego przykładu, jeśli średni kurs rynkowy zmienił się na 5,5, pokażemy kurs ofertowy tego konkretnego dostawcy jako 4,95. To dlatego, że zapisaliśmy ich narzut jako 10%. Nazwy dostawców, "kwoty", które sprawdziliśmy oraz daty i godziny pobrania danych można znaleźć poniżej.

DostawcaKwotaData i godzina zamieszczenia kursów wymianyData i godzina pobrania kursów wymiany
CinkciarzKurs dla 50 tys. jednostek16.10.2023 09:4416.10.2023 09:44
AkcentaWszystkie kwoty16.10.2023 09:4416.10.2023 09:44
PKO Bank PolskiWszystkie kwoty16.10.2023 08:5016.10.2023 09:43
Bank PekaoWszystkie kwoty16.10.2023 07:0016.10.2023 09:43
Santander Bank PolskaWszystkie kwoty16.10.2023 07:1016.10.2023 09:44
WalutomatWszystkie kwoty16.10.2023 09:4416.10.2023 09:44

Opłata za przelew

1

Opłaty SEPA i SWIFT pobieramy z cenników

Ponieważ korzystanie z ProStream jest całkowicie bezpłatne, bierzemy pod uwagę najtańsze konto biznesowe u każdego dostawcy. Nie bierzemy pod uwagę specjalnych promocji typu "kilka pierwszych płatności za darmo" z tego powodu, że w ProStream nie ma takich ograniczeń.

2

Obliczamy opłatę za przelew 10 000 EUR

Stosujemy strukturę opłat dla danego dostawcy do kwoty 10 000 EUR i obliczamy opłatę całkowitą, którą musi ponieść nadawca. Wszystkie opłaty dotyczą opcji opłat SHA i nie uwzględniają opłat banków pośredniczących.

Listę kont, które porównaliśmy znajdziecie poniżej.

DostawcaNazwa konta w języku polskimData zbioru
PKO BPPKO Konto Firmowe08.06.2022
PKO BPCorporation and local governments account08.06.2022
Bank PekaoPAKIET MÓJ BIZNES WALUTOWY09.06.2022
Bank PekaoSME Standard09.06.2022
Bank PekaoCorporate account09.06.2022
BNP ParibasBusiness account09.06.2022
BNP ParibasSME account09.06.2022
BNP ParibasCorporate account09.06.2022
INGBusiness account09.06.2022
mBankSME/corporate account09.06.2022
mBankmBiznes konto Standard09.06.2022
Santander BPKonto Firmowe Godne Polecenia Premium (Business Account Worth Recommending Premium)09.06.2022
Santander BPCorporate account09.06.2022