Poradnik ProStream: Rok 2024 w biznesie - co czeka polskich przedsiębiorców

Blog
09. 01. 2024 | ProStream

Początek roku oznacza zwykle zmiany dla przedsiębiorców: w podatkach, składkach ubezpieczeniowych i sposobie rozliczeń z fiskusem. Tak jest i w 2024 r. Stabilniej za to rysują się perspektywy makroekonomiczne, choć na horyzoncie nie brakuje zagrożeń ekonomicznych i politycznych, które mogą zdestabilizować rynki. Przed regulacjami nie można się zabezpieczyć, natomiast przed ryzykami finansowymi tak.

Poradnik ProStream: Rok 2024 w biznesie - co czeka polskich przedsiębiorców
Poradnik ProStream: Rok 2024 w biznesie - co czeka polskich przedsiębiorców

Rosnące koszty

Co czeka przedsiębiorców w 2024 r.? Jedną z najważniejszych zmian bezpośrednio i pośrednio dotykających firmy jest podwyższenia minimalnego wynagrodzenia. W połowie 2023 r. na fali obietnicy przedwyborczych, rząd zapowiedział dwie podwyżki minimalnej krajowej w 2024 r.: od stycznia i od lipca. Od początku tego roku stawka najniższego wynagrodzenia wynosi 4242 zł. Od 1 lipca wzrośnie ona do 4300 zł. W efekcie w pierwszej połowie 2024 r. koszt pracodawcy z tytułu podwyżki wzrośnie o 773,48 zł na jednego pracownika. Po waloryzacji w lipcu wydatki na wynagrodzenia będą wyższe o 843,36 zł.

Zmiana wysokości minimalnej pensji ma daleko idące skutki dla całej gospodarki, ponieważ najniższa stawka jest wskaźnikiem referencyjnym do obliczania różnych świadczeń. M.in. składki na ubezpieczenia zdrowotne. Od stycznia obowiązuje wyższe stawki ubezpieczeń dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. W przypadku ryczałtowców o przychodach rocznych do 60 tys. zł podwyżka w skali roku wyniesie 281,28 zł. Podatnicy, których przychody nie przekraczają 300 tys. zł zapłacą składkę wyższą o 468,84 zł. Dla przedsiębiorców w trzeciej, ostatniej grupy, o przychodach powyżej 300 tys. zł, podwyżka wyniesie 843,84 zł.

Od 1 stycznia w górę poszły składki na ZUS dla firm. Aktualnie wynoszą one:

· składka emerytalna: 916,35 zł,

· składka rentowa: 375,55 zł,

· składka chorobowa: 115,01 zł,

· składka wypadkowa: 78,40 zł,

· składka na Fundusz Pracy: 115,01 zł.

Kolejna podwyżka daniny dla przedsiębiorców to podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Maksymalna stawka wzrosła do 33,10 zł/mkw.

Przedsiębiorcy muszą się też liczyć ze wzrostem podatków lokalnych. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów, stawki podatków i opłat lokalnych w tym roku są wyższe o 15 proc. od maksymalnej stawki obowiązującej w 2023 r.

Makro-ryzyka

Otoczenie regulacyjne, można powiedzieć tradycyjnie już, nie sprzyja biznesowi, to perspektywa makroekonomiczna w tym roku rysuje się nieco lepiej niż na początku 2023 r., choć nie tak dobrze, jak to wyglądało w grudniu ubiegłego roku. Rynek uwierzył wtedy, że szybki spadek inflacji skłoni banki centralne do obniżania stóp procentowych nawet w marcu. Niestety dane z początku stycznia sugerują, że wysokie stopy pozostaną z nami na dłużej. Cięcia stóp będą, ale prawdopodobnie zaczną się później w mniejszej skali i mniej liczne.

Niepewność biznesową w skali globalnej zwiększają czynniki o charakterze politycznym takie jak wojna w Ukrainie i w Strefie Gazy. Ryzyko rozlania się każdego z tych konfliktów na sąsiednie kraje jest wysokie i ma bardzo istotny wpływ na zachowanie kapitału i skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka. Niezwykle ważnym wydarzeniem uważnie obserwowanym przez cały świat są listopadowe wybory prezydenckie w USA. Zmiana lokatora Białego Domu, szczególnie jeśli miałby nim zostać Donald Trump, znany z kontrowersyjnej, protekcjonistycznej polityki gospodarczej, będzie miała istotny wpływ na rynki.

Oprócz znanych ryzyk pod uwagę należy brać pod uwagę możliwość pojawienia się „czarnych łabędzi”, czyli zdarzeń niespodziewanych o wyjątkowo destabilizującym wpływie na rynki. Od kryzysu 2008 r., kiedy termin ten został użyty po raz pierwszy, „czarne łabędzie” stają się coraz częstszym zjawiskiem.

Jak prowadzić biznes w tak niepewnym środowisku? Z całą pewnością jednym ze sposobów jest współpraca z przewidywalnymi partnerami, jak ProStream. Jesteśmy nie tylko platformą walutową, na której znajdziecie najkorzystniejsze kursy walut. Oferujemy również instrumenty finansowe zabezpieczające ryzyko walutowe typu forward. Korzystając z naszych produktów może w przewidywalny sposób zarządzać biznesem, planować przychody, uniezależniając się od wahań kursowych.

LinkedIn ShareTwitter ShareFacebook share