Kontrakty walutowe forward: Zabezpiecz swój biznes z ProStream

Blog
31. 01. 2024 | ProStream

Odkryj prostotę i skuteczność kontraktów forward walutowych. Zabezpiecz swoją firmę przed niepewnościami kursów walutowych. Dowiedz się o korzyściach i zainicjuj transakcje z ekspertami ProStream dla stabilności w biznesie.

Kontrakty walutowe forward: Zabezpiecz biznes z ProStream
Kontrakty walutowe forward: Zabezpiecz biznes z ProStream

Kontrakt walutowy forward to instrument finansowy, który daje przedsiębiorcom ochronę przed ryzykiem związanym z wahaniem kursów walutowych i przewidywalność biznesu. Jest to jeden z najbezpieczniejszych i najtańszych sposobów zabezpieczenia przychodów w walucie obcej. ProStream specjalizuje się w oferowaniu kontraktów forward eksporterom, i importerom oraz wszystkim przedsiębiorcom, którzy mają walutowe przepływy finansowe.

Na rynku jest wiele różnych instrumentów asekurujących przedsiębiorcę przed wahaniami walutowymi o różnym stopniu złożoności i skali ryzyka. Niektóre z nich mogą pełnić tylko funkcję ochronną, inne umożliwiają inwestycje o charakterze spekulacyjnym. W ProStream od zawsze naszym celem jest bezpieczeństwo klienta, dlatego w naszej ofercie znajdują się produkty proste, pozbawione elementu ryzyka, takie jak kontrakty forward. W tym artykule postaramy się wyjaśnić na czym polegają, kiedy i jak można je stosować oraz jakie przynoszą korzyści.

Czym jest kontrakt forward? Walutowe kontrakty forward to umowy pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany określonej ilości waluty po ustalonym kursie wymiany w określonej przyszłości. To narzędzie umożliwia przedsiębiorcom zabezpieczenie się przed fluktuacjami kursów walutowych.

Jaki jest cel wykorzystania kontraktu forward? Głównym celem stosowania kontraktów forward jest minimalizacja ryzyka związanego z niepewnością, co do przyszłego kursu wymiany walut. Przedsiębiorstwo może chcieć zabezpieczyć się przed spadkiem wartości swoich dochodów lub wzrostem kosztów związanych z importem bądź eksportem.

Jak działa kontrakt forward? Kontrakty forward mają ustaloną datę wykonania transakcji, nazywaną datą wartości. Kurs wymiany walut jest uzgadniany w momencie zawarcia umowy i obowiązuje w chwili realizacji transakcji.

Jakie są zalety kontraktów forward? Kontrakty forward pozwalają zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z wahaniem kursów walutowych, co jest istotne w przypadku realizowania transakcji w obcej walucie. Przedsiębiorstwo może łatwiej planować swoje wydatki i przychody, ponieważ już na etapie negocjacji umowy zna kurs wymiany walut. Zawarcie kontraktu forward wiążę się niewielkimi kosztami, takimi jak prowizje czy opłaty za zmianę warunków umowy.

Kiedy stosować kontrakty forward? Kontrakty forward stosują przedsiębiorstwa prowadzące transakcje z partnerami zagranicznymi, szczególnie w sytuacji, gdy kursy walut są podatne na duże wahania. Również przedsiębiorstwo planujące inwestycje za granicą może zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym poprzez kontrakty forward.

Jak zawierać transakcje forward? Negocjacje kontraktu forward zaczynają się od ustalenia terminu realizacji transakcji oraz kursu wymiany. Kolejny krok to dokładne sprecyzowanie warunków umowy, w tym ilości waluty i ewentualnych dodatkowych klauzul zabezpieczających. Dewizą ProStream jest indywidualne podejście do klienta, dlatego wszystkie parametry uzgadniamy z przedsiębiorcą w ramach bezpośrednich relacji. Nasi doradcy są stale dostępni dla klientów pod numerami telefonów, które można znaleźć na naszej stronie internetowej.

LinkedIn ShareTwitter ShareFacebook share