Wymiana handlowa z Czechami - jak zarządzać ryzykiem walutowym

Blog
14. 03. 2024 | ProStream

Wraz z rosnącym znaczeniem wymiany handlowej z Republiką Czeską, zabezpieczenie ryzyka walutowego staje się kluczowym elementem strategii biznesowej. Podpowiadamy jak unikać niekorzystnych skutków zmian kursów walutowych.

ProStream
ProStream

Republika Czeska należy do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, zajmując 5. miejsce pod względem obrotów handlowych. Czesi są drugim po Niemczech odbiorcą polskich towarów. Polska jest dla Czech trzecim największym partnerem handlowym. Dlatego wiele polskich firm doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak istotny dla ich biznesu jest kurs korony czeskiej.

Kurs CZK-PLN charakteryzuje się względną stabilnością, ale ostatnie miesiące pokazały, że wymianie obu walut towarzyszy spore ryzyko walutowe. Prześledźmy kurs korony czeskiej w ostatnich latach. Wieloletni wykres kursu korony czeskiej do 2023 roku pokazywał tendencję wzrostową, osiągając historycznie najwyższy poziom w marcu, kiedy sięgnął 0,20 CZK/PLN. Od tamtego momentu kurs korony wobec złotego spada. Obecnie za jedną koronę trzeba zapłacić 17 groszy.

Dlatego zabezpieczenie ryzyka walutowego staje się coraz ważniejsze dla przedsiębiorców. W tym celu warto korzystać z instrumentów dostępnych na rynku, takich jak kontrakty terminowe, oferowane między innymi przez ProStream.

Tomáš Pozdíšek z firmy Sigma Polska Sp. z o.o., klient ProStream, podkreśla znaczenie zabezpieczenia walutowego: „Lepiej mieć takie zabezpieczenie i jeszcze coś zyskać, gdy kurs okaże się lepszy od prognoz, niż nie mieć kontraktu i dużo stracić, kiedy kurs znajdzie się w zupełnie innym miejscu niż zakładaliśmy”.

Sigma Polska, spółka córka firmy macierzystej SIGMA GROUP a.s. z siedzibą w Czechach, korzysta z kontraktów terminowych do wymiany walut.

„Najczęściej handlujemy z firmą macierzystą w Czechach, głównie kontrakty długoterminowe dotyczące pary walut złoty/korona czeska. Dzięki kontraktom mamy pewność uzyskania wpływów w określonej wysokości” - wyjaśnia Tomáš Pozdíšek, z firmy Sigma.

Na rynku istnieje wielu dostawców rozwiązań walutowych zabezpieczających przepływy pieniężne importerów i eksporterów. Kontrakty forward od ProStream charakteryzują się tym, że są traktowane jako instrument płatniczy, dostarczany w związku z towarem lub usługą, a nie jako linia kredytowa. Ponadto, oferowane przez ProStream kursy są bardziej atrakcyjne niż w standardowych umowach bankowych,a do tego łatwe do zrozumienia i darmowe - ProStream nie pobiera żadnych opłat za zawarcie kontraktu forward.

Z kontraktów terminowych ProStream mogą korzystać wszystkie firmy, niezależnie od wielkość i wartość obrotów. Dla transakcji forward obowiązuje tylko jeden limit: minimalna wartość kontraktu to 100 000 EUR lub równowartość tej kwoty w danej walucie.

Jak to działa w praktyce? Firma, która jest importerem towarów z innego rynku wie, że zapłaci za dostarczone towary np. za trzy miesiące. Zawiera więc umowę terminową, która zostanie rozliczona po tym okresie. Dzięki temu ma pewność, że bez względu na bieżący kurs walutowy w dniu rozliczenia, kurs wymiany będzie taki sam, jak ustalono w dniu podpisywania umowy.

LinkedIn ShareTwitter ShareFacebook share