ProStream: Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym

Blog
23. 01. 2024 | ProStream

Podstawową cechą rynków walutowych jest zmienność. Na szczęście są instrumenty finansowe, dzięki którym można zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym. Dobrym sposobem jest bezpieczny, prosty i zrozumiały produkt finansowy dla firm - forward - oferowany przez ProStream.

ProStream: Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym
ProStream: Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym

Po burzliwym i pełnym ryzyk kursowych 2022 r., 2023 r. również okazał się niełatwy dla rynków walutowych. Ekonomiści, opierając się na doświadczeniach z poscovidowego 2022 r., stawiali ostrożne prognozy. Tymczasem rzeczywistość okazała się inna, niż się początkowo zdawało. Złoty ostatecznie skorzystał ze stymulacji krajowego popytu przeprowadzonej przez rząd, w celu zdobycia głosów w wyborach. Zero VAT na żywność, kontrola cen energii, czy tańsze paliwa, pomogły polskiej gospodarce osiągnąć solidne wyniki, co zaczęło pozytywnie odbijać się na kursie złotego. Wybory, których wynik był korzystny z punktu widzenia rynku, również odegrały istotną rolę w umocnieniu złotego. Mimo ogólnie korzystnego otoczenia makroekonomicznego złoty doświadczał też bardzo trudnych okresów. Być może najtrudniejszym było zaskakujące obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, przy relatywnie wysokiej inflacji, aż o 75 punktów bazowych (do 5,75 proc.). Zaskoczenie rynku było duże, zamieszanie tym większe, że decyzja zapadła krótko przed wyborami, co dało asumpt do spekulacji, że była ona motywowana politycznie. Kurs złotego przekroczył wtedy poziom 4,67 PLN/EUR. Ostatecznie złoty zdołał odzyskać równowagę, nawet pomimo silnego trendu osłabienia USD, który dominował wówczas na rynku.

Jaki z tego wniosek? Prognozy kursu walut są obciążone bardzo dużym ryzykiem przestrzelenia przewidywań ze względu na dużą liczbę zmiennych, które trudno przewidzieć. Tym bardziej, że zmienność, nieprzewidywalność są już niemal stałymi elementami rzeczywistości politycznej i gospodarczej.

Łukasz Kovanda, analityk walutowy ProStream, zwraca uwagę, że od 2007 r., kiedy w literaturze po raz pojawił się termin „czarny łabędź” opisujący niespodziewane zjawiska ekonomiczne o gwałtownym przebiegu, można naliczyć już kilka takich zdarzeń. Również w tym roku mogą się one pojawić, czy to w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie, czy wokół Tajwanu, czy wreszcie w związku z wyborami prezydenckimi w USA albo wyborami do parlamentu europejskiego.

Aktywami najbardziej narażonymi na zmiany w skutek wystąpienia niespodziewanych zjawisk są indeksy giełdowe i kursy walut. Na szczęście można asekurować ryzyko związane z ruchami cen na rynku walutowym. Jak? Misją ProStream jest dostarczanie przedsiębiorcom prostych i zrozumiałych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursów walutowych. Oferujemy kontrakty typu forward, które gwarantują przewidywalność wpływów finansowych w walucie obcej. Nie są to instrumenty o charakterze spekulacyjnym, ale produkty finansowe zabezpieczające faktyczne strumienie przepływów w walucie obcej.

Dochody w obcej walucie to niezbędny warunek, jeśli transakcja forward ma spełnić swoją funkcję, czyli zapewnić zabezpieczenie bezkosztowe, eliminujące ryzyko kursowe.

Przykładowo, jeśli termin wpływu należności w euro za towar wysłany za granicę przypada za 90 dni, to przedsiębiorca zawiera transakcję forward gwarantującą, że za 90 dni dokona wymiany waluty obcej na złote po ustalonym kursie z dnia zawarcia transakcji forward.

Co ważne, są to instrumenty finansowe bezpieczne dla przedsiębiorcy, proste i tanie. Zawarcie transakcji wymaga tylko ustanowienia zabezpieczenia stanowiącego niewielki procent całej transakcji.

LinkedIn ShareTwitter ShareFacebook share